" K zachování svobody je nezbytné, aby lidé vždy měli zbraně, a také aby se učili, zejména v mládí, jak je používat..." (Richard Henry Lee)

Přehled rozdělení zbraní do kategorií dle zákona o zbraních (zákon č. 119/2002 Sb.)

Kategorie A – zbraně zakázané

Přesněji jsou tyto zbraně vymezeny v § 4:

Zakázané zbraně:

 • zvláště účinné

 • samočinné

 • vyrobené nebo upravené tak, že lze utajit jejich účel, nebo u kterých byly původní charakter a podoba změněny tak, aby se jejich použitím mohly způsobit těžší následky, anebo zbraně maskované jako jiné předměty (zákeřné zbraně)

 • palné nevyrobené z kovů, pokud nejsou identifikovatelné jako zbraně při kontrolách osob a zavazadel pomocí detekčních a rentgenových přístrojů

 • střelná nástrahová zařízení

Zakázané střelivo:

 • střelivo se střelou průbojnou, výbušnou nebo zápalnou anebo jinou střelou obsahující aktivní náplně, nejde-li o signální náboje nebo střelivo obsahující pyrotechnický výrobek podle zákona o pyrotechnice.

Kategorie A-I – zbraně zakázané

Přesněji jsou tyto zbraně vymezeny v § 4a:

Zakázané zbraně:

 • samočinné, u nichž došlo k úpravě na samonabíjecí palné zbraně

 • samonabíjecí pro střelivo se středovým zápalem, do kterých je vložen příslušný nadlimitní zásobník (tj. zásobník nebo sestava nábojové schránky určené pro palnou zbraň pro střelivo se středovým zápalem s kapacitou přesahující 20 nábojů v případě krátké palné zbraně nebo s kapacitou přesahující 10 nábojů v případě dlouhé palné zbraně)

 • dlouhé samonabíjecí pro střelivo se středovým zápalem původně určené ke střelbě z ramene, vybavené skládací, zasouvací nebo bez použití nástrojů odnímatelnou ramenní opěrou, přičemž po jejím sklopení zasunutí nebo odejmutí je délka zbraně menší než 600 mm a není ovlivněna její funkčnost

 • plynové nebo expanzní, nejde-li o dovolené výrobní provedení, které stanoví prováděcí právní předpis

Zakázané střelivo:

 • střelivo pro krátké kulové palné zbraně se střelou šokovou nebo střelou určenou ke zvýšení ranivého účinku

Kategorie B – zbraně podléhající povolení

Přesněji jsou tyto zbraně vymezeny v § 5:

 • krátké opakovací nebo samonabíjecí zbraně

 • krátké jednoranové nebo víceranové zbraně pro střelivo se středovým zápalem

 • jednoranové nebo víceranové zbraně pro střelivo s okrajovým zápalem, jejichž celková délka je menší než 280 mm

 • dlouhé samonabíjecí zbraně, jejichž zásobník nebo nábojová schránka a nábojová komora mohou dohromady pojmout více než 3 náboje

 • dlouhé samonabíjecí zbraně, jejichž zásobník nebo nábojová schránka a nábojová komora nemohou dohromady pojmout více než 3 náboje a u nichž je podávací ústrojí odnímatelné anebo u nichž není zaručeno, že nemohou být přeměněny běžně dostupnými nástroji na zbraně jejichž zásobník nebo nábojová schránka a nábojová komora mohou dohromady pojmout více než 3 náboje

 • dlouhé opakovací nebo samonabíjecí zbraně s hladkým vývrtem hlavně, jejichž délka hlavně je menší nebo je rovná 600 mm

 • samonabíjecí zbraně, pokud mají vzhled samočinných zbraní

 • signální zbraně pro použití signálních nábojů ráže větší než 16 mm

Kategorie C – zbraně podléhající ohlášení

Přesněji jsou tyto zbraně vymezeny v § 6:

 • jednoranové nebo víceranové zbraně pro střelivo s okrajovým zápalem, jejichž celková délka se rovná nebo je větší než 280 mm

 • jednoranové nebo víceranové, opakovací nebo samonabíjecí dlouhé zbraně pro střelivo s okrajovým nebo středovým zápalem nebo pro střelivo se zápalem typu Lefaucheux neuvedené v § 5 písm. d) až f)

 • plynové zbraně, u nichž kinetická energie střely na ústí hlavně je vyšší než 16 J, s výjimkou paintbalových zbraní

 • více než dvouranové nebo opakovací zbraně zkonstruované na principu perkusních zámkových systémů

 • tlumiče hluku výstřelu, kterými jsou zařízení určená pro použití s palnou zbraní a konstruovaná pro celkové snížení hluku výstřelu při ostré střelbě, a to včetně snížení hluku výstřelu ve směru střelby

Kategorie C-I – zbraně podléhající ohlášení

 • zbraně zařazené do kategorie A, A-I, B nebo C, které byly znehodnoceny v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie

 • expanzní zbraně, které splňují požadavky na dovolené výrobní provedení stanovené prováděcím právním předpisem

 • jednoranové nebo dvouranové palné zbraně určené pro dělené střelivo

 • palné zbraně určené pro náboje typu Flobert, náboje ráže 4 mm M20 nebo úsťovou kinetickou energií střely srovnatelné střelivo určené pro výcvik ve střelbě

 • plynové zbraně s ráží vyšší než 6,35 mm, nejde-li o paintballové zbraně

 • palné zbraně pro soupeřský systém výcviku s úsťovou energií střely nejvýše 20 J

 • signální zbraně pro použití signálních nábojů nejvýše ráže 16 mm

 • elektrický zneschopňující prostředek založený na principu střelné zbraně (taser)

Kategorie D – zbraně nepodléhající registraci

Podrobněji jsou tyto zbraně vymezeny v § 7:

 • historické zbraně

 • paintballové zbraně, kterými jsou plynové zbraně konstruované pro vystřelování neletální střely určené pro výcvikové, sportovní nebo rekreační účely

 • plynové zbraně nejvýše ráže 6,35 mm (a současně s úsťovou energií střely nepřesahující 16 Joule)

 • expanzní přístroje, s výjimkou přenosných upevňovacích zařízení a jiných rázových strojů určených výhradně pro průmyslové nebo technické účely

 • znehodnocené zbraně, na které se nevztahuje přímo použitelný předpis Evropské unie40) a na kterých byly postupem podle prováděcího právního předpisu provedeny takové nevratné úpravy, které znemožňují jejich použití ke střelbě

 • zbraně, na kterých byly řezem provedeny takové úpravy, které odkrývají alespoň částečně vnitřní konstrukci zbraně

 • neaktivní torza zbraní, kterými se rozumí zbraně, které se staly trvale a nevratně nepoužitelnými ke střelbě v důsledku poškození nebo degradace takového rozsahu, že uschopnění takové zbraně ke střelbě je vyloučeno, aniž by došlo k výměně hlavních částí zbraně nebo jejich výměně

 • neaktivní střelivo a munice

 • další střelné zbraně neuvedené v kategoriích A, A-I, B, C a C-I (jde o zbytkovou položku, která se vztahuje spíše na teoretickou možnost objevení se zbraně, kterou by nebylo možné zařadit mezi zbylé kategorie zbraní C, např. vyvinutí zbraně zcela nového funkčního principu)

Dle zákona č. 13/2021 Sb. do této (ani jiné) kategorie nespadají mechanické zbraně (kuše, luky, praky atd.).

 

 

Zpět do obchodu